VR-TECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL ROBOTIC AND TOOLING DESIGN

หลักสูตรนี้ เน้นการออกแบบวิธีการทำงานของหุ่นยนต์ การกำหนดเส้นทาง การกำหนดพารามิเตอร์ จากศูนย์กลางเดียวด้วย Virtual Reality Software ซึ่งจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพในกระบวนการผลิต จากความสามารถของการคัดลอกโปรแกรมถ่ายสู่หุ่นยนต์ในสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ไม่กระทบกับการหยุดสายการผลิต รวมถึงการวางแผนการผลิตล่วงหน้า สำหรับโมเดลของผลิตภัณฑ์ใหม่และความต้องการปรับปรุงสายการผลิต

#เหมาะกับใคร
✅ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม วิศวกร และเจ้าของธุรกิจ
✅ ช่างโปรแกรมหุ่นยนต์ที่ต้องการ Upskill เป็นฝ่ายโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วย VR-Software
✅ ผู้ประกอบการใน SME ที่ต้องการยกระดับความสามารถของการผลิตของบริษัท

#เรียนแล้วได้อะไร
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบวิธีการทำงานของหุ่นยนต์และอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่าน VR-robot programing ออกแบบอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่อพ่วงที่มีประสิทธิภาพ และประเมินพารามิเตอร์ในการผลิต เพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเพียง 40 คน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?