Future Skill New Career Thailand

การเปิดตัว Future Skill New Career Thailand by MHESI แพลตฟอร์มที่จะสร้างโอกาสให้คนไทยทุกภาคส่วน ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและตอบโจทย์ให้กับอาชีพในอนาคต.คุณพร้อมแล้วหรือยัง ที่จะเปลี่ยนและก้าวไปพร้อมกับเรา?

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?