ทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม (Smart Innovative Entrepreneur)

ทักษะที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องมี เพื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจอย่างชาญฉลาด สามารถออกแบบธุรกิจรูปแบบใหม่ พัฒนาช่องทางการตลาด เรียนรู้การบริหารความเสี่ยง และการจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการที่มีความรู้และมีการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมก่อนการเริ่มธุรกิจใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในธุรกิจที่ตนสนใจได้มากขึ้น

คอร์สในหมวดนี้

Smart Innovative Entrepreneur in Medical Engineering Industry

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การนำธุรกิจรอดอย่างมืออาชีพในสถานการณ์วิกฤต

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การพัฒนาทักษะด้านธุรกิจไก่เนื้อ (ไก่โคราช) แบบครบวงจร

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ราคา :

150 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

151 /300 คน

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?