ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Robotics)

ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Robotics) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial Robotics คือ อุตสาหกรรมการผลิตและให้บริการหุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตภายใต้ต้นทุนและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการใช้วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในสายการผลิตมากขึ้น ทักษะในการผลิตและใช้งานหุ่นยนต์เหล่านี้ จะเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคต โดยประเทศไทยได้มีการวางแผนการสร้างฐานการผลิตหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งจากในประเทศและภูมิภาคอาเซียนด้วย

คอร์สในหมวดนี้

VR-Technology for Industrial Robotic and Tooling Design

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยมหิดล

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับฟาร์มเกษตรแม่นยำ Big Data Managements and Analytics with Artificial Intelligence for Precise Smart Farming

มหาวิทยาลัย :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?