ทักษะสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

ทักษะเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร สู่อาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมากที่สุดของประเทศไทย การเรียนรู้เสริมทักษะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมนี้ จึงถือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ โดยอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future) หมายถึง อาหารที่ไม่ใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบจากผลผลิตการเกษตรผ่านกระบวนการแปรรูปแปลงสภาพใหม่เป็นอาหารที่ผู้บริโภคต้องการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ อาหารประเภทออแกนิค (Organic Food) อาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ทางนวัตกรรม (Novel Food) อาหารและเครื่องดื่ม เสริมสุขภาพ (Functional Food) ที่ออกแบบมาเพื่อรักษาผู้ป่วย หรือบุคคลที่ไม่สามารถรับประทานอาหารแบบปกติทั่วไป และอาหารทางการแพทย์ (Medical Food)

คอร์สในหมวดนี้

นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ราคา :

1000 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

วิทยาศาสตร์การปรุงและการแปรรูปอาหารเพื่อธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่และการใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพอาหารเพื่อการโฆษณา

มหาวิทยาลัย :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ราคา :

250 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?