ทักษะการผลิตเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content)

ทักษะในการสร้างสรรค์เนื้อหา เรียบเรียงข้อมูล และการนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพฤติกรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงการเรียนรู้การใช้สื่อโซเซียลมีเดียอย่างถูกวิธีและการเตรียมบุคลากร เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและขยายบริการด้านการสื่อสารที่ครบวงจรมากขึ้น

คอร์สในหมวดนี้

Intro to Influencer: เส้นทางสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ Online Course

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

ไม่จำกัด

New Gen Influencer : ติดอาวุธ สร้างกลยุทธ์ นักสื่อสารยุคใหม่

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ราคา :

300 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

34 /35 คน

การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร (Content Creation in Digital Organization) – OFFLINE COURSE (ผู้สมัครต้องผ่านหลักสูตร Online Course จากระบบ Thaimooc ก่อน)

มหาวิทยาลัย :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ราคา :

500 บาท

ประเภท :

เรียนในห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูล (Data) เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กร (Content Creation in Digital Organization) – Online Course

มหาวิทยาลัย :

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?