ทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care Giver)

ทักษะการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ (Care giver) เรียนรู้ทักษะผู้ดูแลสำหรับผู้ที่ไม่ใช่พยาบาลวิชาชีพ ทักษะนี้ถือเป็นกลุ่มทักษะที่เป็นที่ต้องการมาก ในปัจจุบันและในอนาคตที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย โดยสินค้าและบริการสำหรับผู้สูงอายุจะกลายเป็นตลาดแห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คอร์สในหมวดนี้

การดูแลผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ราคา :

500 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

37 /50 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

57 /60 คน

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate for Care Giver) รุ่น 1 **สามารถเลือกสมัครได้เพียงรุ่นเดียว

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate for Care Giver) รุ่น 2 **สามารถเลือกสมัครได้เพียงรุ่นเดียว

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate for Care Giver) รุ่น 3 **สามารถเลือกสมัครได้เพียงรุ่นเดียว

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Certificate for Care Giver) รุ่น 4 **สามารถเลือกสมัครได้เพียงรุ่นเดียว

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราคา :

ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัย :

มหาวิทยาลัยมหิดล

ราคา :

200 บาท

ประเภท :

เรียนออนไลน์ และห้องปฏิบัติการ

เงื่อนไขหลักสูตร :

มีค่าใช้จ่าย, มีการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น

จำนวนที่รับ :

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

สนใจหลักสูตรนี้

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?