Array ( [0] => 33806 [1] => 28278 [2] => 26191 [3] => 26088 [4] => 23721 [5] => 22818 [6] => 21926 [7] => 21883 [8] => 21014 [9] => 19635 [10] => 19541 [11] => 17165 [12] => 17164 [13] => 15226 [14] => 15195 [15] => 15194 [16] => 15193 [17] => 15191 [18] => 15179 [19] => 15178 [20] => 15177 [21] => 15175 [22] => 15172 [23] => 15171 [24] => 15170 [25] => 15169 [26] => 15167 [27] => 15168 [28] => 15166 [29] => 15165 [30] => 15164 [31] => 15064 [32] => 14989 [33] => 14961 [34] => 14761 [35] => 14751 [36] => 14749 [37] => 14660 [38] => 14614 [39] => 14608 [40] => 14607 [41] => 14590 [42] => 14588 [43] => 14566 [44] => 14547 [45] => 14533 [46] => 14438 [47] => 14368 [48] => 14308 [49] => 14211 [50] => 14112 [51] => 14102 [52] => 14094 [53] => 14084 [54] => 14081 [55] => 14080 [56] => 14079 [57] => 14078 [58] => 14076 [59] => 14075 [60] => 14069 [61] => 14048 [62] => 14044 [63] => 13995 [64] => 13956 [65] => 13941 [66] => 13885 [67] => 13884 [68] => 13879 [69] => 13878 [70] => 13877 [71] => 13876 [72] => 13874 [73] => 13873 [74] => 13872 [75] => 13866 [76] => 13862 [77] => 13857 [78] => 13856 [79] => 13855 [80] => 13854 [81] => 13853 [82] => 13852 [83] => 13847 [84] => 13846 [85] => 13845 [86] => 13843 [87] => 13839 [88] => 13835 [89] => 13827 [90] => 13826 [91] => 13809 [92] => 13806 [93] => 13803 [94] => 13800 [95] => 13799 [96] => 13798 [97] => 13797 [98] => 13794 [99] => 13792 [100] => 13790 [101] => 13788 [102] => 13787 [103] => 13786 [104] => 13785 [105] => 13784 [106] => 13783 [107] => 13782 [108] => 13781 [109] => 13773 [110] => 13738 [111] => 13689 [112] => 13677 [113] => 13622 [114] => 13583 [115] => 13575 [116] => 13500 [117] => 13499 [118] => 13495 [119] => 13494 [120] => 13478 [121] => 13453 [122] => 13450 [123] => 13430 [124] => 13425 [125] => 13424 [126] => 13417 [127] => 13416 [128] => 13415 [129] => 13414 [130] => 13402 [131] => 13400 [132] => 13398 [133] => 13397 [134] => 13396 [135] => 13395 [136] => 13394 [137] => 13393 [138] => 13392 [139] => 13391 [140] => 13389 [141] => 13388 [142] => 13387 [143] => 13386 [144] => 13385 [145] => 13382 [146] => 13381 [147] => 13377 [148] => 13374 [149] => 13373 [150] => 13359 [151] => 13339 [152] => 13320 [153] => 13308 [154] => 13302 [155] => 13270 [156] => 13244 [157] => 13191 [158] => 13183 [159] => 13181 [160] => 13158 [161] => 13104 [162] => 13067 [163] => 13066 [164] => 13063 [165] => 13060 [166] => 13058 [167] => 13057 [168] => 13056 [169] => 13047 [170] => 13044 [171] => 13024 [172] => 13016 [173] => 12998 [174] => 12996 [175] => 12977 [176] => 12919 [177] => 12908 [178] => 12906 [179] => 12891 [180] => 12872 [181] => 12870 [182] => 12832 [183] => 12815 [184] => 12796 [185] => 12793 [186] => 12789 [187] => 12786 [188] => 12784 [189] => 12780 [190] => 12775 [191] => 12774 [192] => 12772 [193] => 12767 [194] => 12763 [195] => 12747 [196] => 12746 [197] => 12745 [198] => 12720 [199] => 12702 [200] => 12697 [201] => 12695 [202] => 12680 [203] => 12679 [204] => 12678 [205] => 12665 [206] => 12664 [207] => 12662 [208] => 12659 [209] => 12657 [210] => 12656 [211] => 12651 [212] => 12650 [213] => 12646 [214] => 12617 [215] => 12609 [216] => 12608 [217] => 12607 [218] => 12606 [219] => 12603 [220] => 12602 [221] => 12601 [222] => 12598 [223] => 12596 [224] => 12586 [225] => 12582 [226] => 12580 [227] => 12578 [228] => 12577 [229] => 12576 [230] => 12574 [231] => 12573 [232] => 12572 [233] => 12571 [234] => 12568 [235] => 12566 [236] => 12565 [237] => 12564 [238] => 12557 [239] => 12556 [240] => 12554 [241] => 12552 [242] => 12551 [243] => 12550 [244] => 12547 [245] => 12543 [246] => 12540 [247] => 12511 [248] => 12506 [249] => 12501 [250] => 12485 [251] => 12484 [252] => 12445 [253] => 12440 [254] => 12435 [255] => 12434 [256] => 12433 [257] => 12430 [258] => 12429 [259] => 12427 [260] => 12417 [261] => 12413 [262] => 12404 [263] => 12403 [264] => 12400 [265] => 12398 [266] => 12397 [267] => 12396 [268] => 12395 [269] => 12393 [270] => 12382 [271] => 12380 [272] => 12377 [273] => 12374 [274] => 12370 [275] => 12367 [276] => 12362 [277] => 12360 [278] => 12358 [279] => 12346 [280] => 12341 [281] => 12334 [282] => 12333 [283] => 12298 [284] => 12297 [285] => 12296 [286] => 12291 [287] => 12290 [288] => 12289 [289] => 12286 [290] => 12251 [291] => 12249 [292] => 12236 [293] => 12226 [294] => 12223 [295] => 12189 [296] => 12143 [297] => 12142 [298] => 12139 [299] => 12125 [300] => 12117 [301] => 12110 [302] => 12107 [303] => 12104 [304] => 12103 [305] => 12102 [306] => 12099 [307] => 12098 [308] => 12068 [309] => 12061 [310] => 12055 [311] => 11994 [312] => 11991 [313] => 11990 [314] => 11989 [315] => 11985 [316] => 11980 [317] => 11977 [318] => 11976 [319] => 11972 [320] => 11952 [321] => 11893 [322] => 11879 [323] => 11877 [324] => 11872 [325] => 11850 [326] => 11824 [327] => 11812 [328] => 11805 [329] => 11772 [330] => 11757 [331] => 11755 [332] => 11754 [333] => 11751 [334] => 11750 [335] => 11749 [336] => 11748 [337] => 11745 [338] => 11743 [339] => 11742 [340] => 11741 [341] => 11738 [342] => 11737 [343] => 11736 [344] => 11734 [345] => 11733 [346] => 11730 [347] => 11729 [348] => 11722 [349] => 11721 [350] => 11712 [351] => 11708 [352] => 11704 [353] => 11703 [354] => 11702 [355] => 11698 [356] => 11667 [357] => 11666 [358] => 11650 [359] => 11620 [360] => 11552 [361] => 11532 [362] => 11521 [363] => 11518 [364] => 11507 [365] => 11475 [366] => 11373 [367] => 11368 [368] => 11367 [369] => 11304 [370] => 11205 [371] => 11154 [372] => 11073 [373] => 11057 [374] => 11025 [375] => 11012 [376] => 10999 [377] => 10934 [378] => 10905 [379] => 10864 [380] => 10842 [381] => 10777 [382] => 10643 [383] => 10617 [384] => 10588 [385] => 10543 [386] => 10541 [387] => 10523 [388] => 10440 [389] => 10324 [390] => 10292 [391] => 10287 [392] => 10277 [393] => 10207 [394] => 10202 [395] => 10169 [396] => 10137 [397] => 10114 [398] => 10089 [399] => 10066 [400] => 10030 [401] => 10025 [402] => 9965 [403] => 9964 [404] => 9963 [405] => 9958 [406] => 9954 [407] => 9948 [408] => 9945 [409] => 9944 [410] => 9939 [411] => 9932 [412] => 9931 [413] => 9918 [414] => 9916 [415] => 9909 [416] => 9903 [417] => 9900 [418] => 9898 [419] => 9896 [420] => 9888 [421] => 9880 [422] => 9878 [423] => 9876 [424] => 9874 [425] => 9863 [426] => 9835 [427] => 9825 [428] => 9798 [429] => 9754 [430] => 9734 [431] => 9718 [432] => 9693 [433] => 9667 [434] => 9641 [435] => 9576 [436] => 9572 [437] => 9540 [438] => 9480 [439] => 9454 [440] => 9441 [441] => 9374 [442] => 9290 [443] => 9241 [444] => 9184 [445] => 9128 [446] => 8990 [447] => 8978 [448] => 8873 [449] => 8858 [450] => 8797 [451] => 8792 [452] => 8772 [453] => 8414 [454] => 8234 [455] => 8206 [456] => 8098 [457] => 8084 [458] => 8058 [459] => 8023 [460] => 7987 [461] => 7956 [462] => 7951 [463] => 7944 [464] => 7919 [465] => 7890 [466] => 7889 [467] => 7866 [468] => 7735 [469] => 7647 [470] => 7636 [471] => 7627 [472] => 7625 [473] => 7624 [474] => 7622 [475] => 7611 [476] => 7529 [477] => 7526 [478] => 7512 [479] => 7499 [480] => 7464 [481] => 7457 [482] => 7371 [483] => 7369 [484] => 7353 [485] => 7350 [486] => 7279 [487] => 7278 [488] => 7230 [489] => 7219 [490] => 7202 [491] => 7192 [492] => 7080 [493] => 7035 [494] => 6972 [495] => 6969 [496] => 6952 [497] => 6953 [498] => 6949 [499] => 6944 [500] => 6943 [501] => 6864 [502] => 6833 [503] => 6764 [504] => 6763 [505] => 6706 [506] => 6669 [507] => 6653 [508] => 6619 [509] => 6570 [510] => 6558 [511] => 6494 [512] => 6477 [513] => 6469 [514] => 6462 [515] => 6376 [516] => 6359 [517] => 6352 [518] => 6343 [519] => 6336 [520] => 6243 [521] => 6118 [522] => 5991 [523] => 5988 [524] => 5952 [525] => 5876 )

Virtual Tour Guide Online : Phase 1

Virtual Tour Guide Online : Phase 1

ประเภท

เรียนออนไลน์

ราคา

ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำนวนที่รับ

จำนวนที่รับเต็มแล้ว

จำนวนที่ได้รับการอนุมัติ

525 คน

รายละเอียดหลักสูตร

(1) คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Virtual Tour Guide Online เป็นหลักสูตรที่ยกระดับและพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านมัคคุเทศก์ ที่เกี่ยวข้องกับ Virtual Tour หรือ การทำทัวร์เสมือนจริง โดยเป็นการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นประหนึ่งว่าอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจริงๆ ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สมาร์ทโฟนเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังเป็นการพัฒนาระดับการบริการการนำเที่ยวแบบ Virtual Tour ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการสร้างให้เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการนำเที่ยวแบบ Virtual Tour ระดับมืออาชีพอันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยในอนาคต

 

(2) ทักษะที่ได้รับ

– ความสามารถด้านการวิเคราะห์คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว
– ความสามารถด้านการสร้างเนื้อเรื่องในแหล่งท่องเที่ยว
– ความรู้ด้านจุดหมายปลายทางเพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่ล่ะประเภท
– ความสามารถด้านการสร้างเรื่องราวและการนำเสนอในแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ
– ความสามารถด้านการใช้สื่อโซเซียลในการทำทัวร์เสมือนจริง

 

(3) เนื้อหาหลักสูตร

ทักษะมัคคุเทศก์ในการนำเที่ยวแบบ Virtual Tour (Tour Guide skills for Virtual Tour)

– เทคนิคการนำชมสถานที่ท่องเที่ยวแบบ Virtual Tour
– การคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับการนำเที่ยวแบบ Virtual Tour
– การหา Signature ของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างอัตลักษณ์ในการท่องเที่ยว
– การวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับนำเที่ยวแบบ Virtual Tour

ส่วนที่ 2 การเล่าเรื่อง (Storytelling) การถ่ายวีดีโอและการตัดต่อ (VDO Production)

2.1 : การเล่าเรื่อง (Storytelling) และขั้นคิดไอเดียก่อนผลิต (Pre-Production)

Chapter 1: พื้นฐานความรู้การเป็นพิธีกร และยูทูบเบอร์ เพื่อการเล่าเรื่องในสื่อออนไลน์
-การวิเคราะห์ตัวตน/ผู้ฟัง สร้างอัตลักษณ์
-หลักการมองกล้อง น้ำเสียง บุคลิก
Chapter 2: การเลือกประเด็นคิดคอนเทนต์ และรูปแบบให้น่าสนใจ
Chapter 3: การเติมเสน่ห์ให้เรื่องเล่า
-การจัดลำดับการเล่าเรื่อง
-วิธีเปิดปิดเรื่อง การเรียบเรียงคอนเทนต์

2.2 การถ่ายทำคลิปวิดีโอท่องเที่ยว ขั้น Production

Chapter 4: อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานเพื่อการถ่ายทำคลิปวิดีโอ
-เรียนรู้การเลือกใช้อุปกรณ์ เครื่องมือกล้อง/โทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์เสริมเบื้องต้น
Chapter 5: หลักพื้นฐานการสื่อสารด้วยภาพเคลื่อนไหว
-การจัดวางองค์ประกอบภาพ
-จุดโฟกัสในการถ่ายทำคลิปท่องเที่ยว
Chapter 6: ระยะภาพ/มุมภาพ/การเคลื่อนกล้องเพื่อทำคลิปวิดีโอท่องเที่ยว

Chapter 7: แสงกับการทำคลิปวิดีโอท่องเที่ยว

2.3 การตัดต่อคลิปวิดีโอท่องเที่ยว ขั้น Post – Production

Chapter 8: พื้นฐานการใช้งานโปรแกรมตัดต่อแบบง่ายในโทรศัพท์มือถือ
Chapter 9: การปรับแต่งภาพ
-การทำ Title VDO การ Insert ภาพ
-การ cut การปรับแต่งรูปภาพ
Chapter 10: การปรับแต่งสี
Chapter 11: การเพิ่มลูกเล่นให้วิดีโอ เช่น Text /ข้อความเลื่อนต่างๆ
Chapter 12: การเลือกใช้ดนตรี และเสียงประกอบ

 

(4) อาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา / สถานการณ์ความต้องการอาชีพนี้ในปัจจุบัน และอนาคต

(1) ธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว เช่นพนักงานประสานงานทัวร์ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าผู้นำทัวร์พนักงานขายและการตลาด พนักงานรับจองแพ็คเก็จการท่องเที่ยว
(2) ธุรกิจการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล เช่น พนักงานประสานงานการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
(3) นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว นักวิชาการท่องเที่ยว ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ เป็น

 

(5) ระยะเวลาสมัครลงทะเบียน

เปิดรับสมัครจนกว่าหลักสูตรจะเต็ม

 

(6) ระยะเวลาของหลักสูตร

ช่วงระยะเวลาการอบรม 3 เดือน ( 30 ชม.)

 

(7) วันและเวลาในการเรียน

Module 1 : เรียนออนไลน์ฟรี 18 ชม. (เรียนวันใด เวลาใดก็ได้)

ราคา : ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประเภท : เรียนออนไลน์

จำนวน : 500 คน

เงื่อนไขหลักสูตร : ไม่มีค่าใช้จ่าย, ไม่จำกัดคุณสมบัติ

 

Module 2  : ฝึกปฏิบัติ 12 ชม.  ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ราคา :  300 บาท

ประเภท : เรียนฝึกปฏิบัติ

จำนวน :  90 คน

เงื่อนไขหลักสูตร : ต้องผ่านการคัดเลือก (เรียนทฤษฎี Module 1)

ข้อมูลอาจารย์ผู้สอน / วิทยากร

ดร. รสิตา สินเอกเอี่ยม นักวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงมรดกทางด้านวัฒนธรรม
คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ดร. ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
อาจารย์ปวีดา สามัญเขตรกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
อาจารย์พันธ์วลี ร่วมรีย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย อาจารย์ประจำสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
ผศ.นับทอง ทองใบ หัวหน้าสาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
ผศ.บุณยนุช สุขทาพจน์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์
อาจารย์เปรม ขาวทอง อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลทีวีและสื่อออนไลน์

 

คุณสมบัติและการรับสมัคร

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร Module 1

1 ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 ซึ่งต้องการมีทักษะรูปแบบใหม่ (New Skill)

2 บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน หรือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีความต้องการ Upskill Reskill หรือ New skill

3 บุคลากรในสถานประกอบการที่มีความประสงค์เปลี่ยนสายงานเข้าสู่อาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร Module 2

1 ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 ซึ่งต้องการมีทักษะรูปแบบใหม่ (New Skill)

2 บุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน หรือที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีความต้องการ Upskill Reskill หรือ New skill

3 บุคลากรในสถานประกอบการที่มีความประสงค์เปลี่ยนสายงานเข้าสู่อาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

4. ผ่านการเรียน Online ในหลักสูตร Virtual Tour Guide Online ใน Module 1 จำนวนชั่วโมงรวม 18 ชั่วโมง

5. ต้องผ่านการคัดเลือก การเรียนทฤษฎี Module 1

ผู้ประสานงาน

ดร. ปณต อัศวชัย

เบอร์ติดต่อ: 0877739963

e-mail: [email protected]

ผศ.นับทอง ทองใบ

เบอร์ติดต่อ:0814422696

e-mail:[email protected]

QR Code

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?