วิศวะกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลขั้นแนะนำ

หลักสูตรนี้มาช่วยเพิ่มทักษะให้ภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตกำลังคนทางด้านดิจิทัลเป็นจำนวนมากในการทำงาน ได้เรียนรู้ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา Python/ Data Wrangling/ Data Analyzation and Data Visualization/ Machine Learning ฯลฯ โดยเป็นรูปแบบการเรียนทฤษฎีและเวิร์คช็อปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด

#เหมาะกับใคร
✅ กลุ่มแรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ได้รับผลกระทบ และต้องการ Upskill/Reskill
✅ กำลังคนที่จะเข้าสู่ระบบแรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
✅ ผู้เข้าร่วมอบรมควรมีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

#เรียนแล้วได้อะไร
ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรข้อมูล (Data Engineer) และวิทยาการข้อมูล (Data Science) ได้ในการทำงานจริง

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเพียง 30 คน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?