การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับฟาร์มเกษตรแม่นยำ

ทาง สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ออกแบบหลักสูตรสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปใช้กับการเกษตรทำที่แม่นยำ ช่วยควบคุมปัจจัยในการทำการเกษตร เป็นการก้าวเข้าสู่เกษตรกรยุค 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

#เหมาะกับใคร
✅ เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่สนใจทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ
✅ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องฐานข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
✅ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 7/10 ได้ มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
✅ ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้ามาเรียนที่ สจล. ชุมพรได้ (เข้ามาไม่เกิน 50% ของหลักสูตร)

#เรียนแล้วได้อะไร
ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถใช้โปรแกรมสร้างและจัดการกับฐานข้อมูลได้ อีกทั้งยังสามารถเขียนโปรแกรมแบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตรอัจฉริยะ

เปิดรับสมัครและคัดเลือกเพียง 40 คน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

Login

สมัครสมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ ?