ต้องการแหล่งกู้เงินถูกกฎหมายออนไลน์สมัครได้แล้ววันนี้ พร้อมบริการสมัครบัตรเครดิตอนุมัติเร็วรับวงเงินสูงสุด

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท

เดือน

วิธีรับเงิน

สมัครบัตรหรือเงินกู้

บริการกู้ยืมเงินด่วน รวมถึงบัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด และเงินกู้นอกระบบผ่านหลากหลายบริษัทได้เงินจริง

ขอสินเชื่อส่วนบุคคลกรุงศรีกู้ง่ายได้จริง
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000-20,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ระหว่าง 19.99-25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-59 ปี
สมัครบัตรเครดิต TMRW ทราบผลทันที
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ไม่เกิน 16% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20 ปีขึ้นไป
สมัครสินเชื่อรถยนต์แลกเงินง่ายๆได้แล้ววันนี้
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ ระหว่าง 3.18-12.05% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-65 ปี
ยืมเงินผ่านแอพพรอมิสอนุมัติผลเร็ว
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 6,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ระหว่าง 24-25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-64 ปี
ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนไทยพาณิชย์สมัครเลย
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 10,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-65 ปี
กู้ซื้อคอนโดได้ง่ายๆ พร้อมข้อเสนอพิเศษ
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ ระหว่าง 9.95-13.95% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-65 ปี
บัตรเครดิตอิออนดอกเบี้ยถูกสมัครด่วน
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000-20,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ระหว่าง 16-19% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-75 ปี
สมัครเงินกู้กรุงไทยทราบผลทันที
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 30,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ระหว่าง 15-20% ต่อปี
อายุผู้สมัคร ไม่กำหนด
credit u ผ่อนของผ่านแอพรับดอกเบี้ยต่ำ
กำหนดรายได้ ไม่กำหนด
ร้อยละ ไม่เกิน 36% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 18 ปีขึ้นไป
สินเชื่อส่วนบุคคลเงินเดือน 10000 สมัครเลย
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ระหว่าง 16-28% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20 ปีขึ้นไป
สมัครบัตรเครดิตกรุงเทพอนุมัติเร็ว 2021
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ระหว่าง 7-16% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20 ปีขึ้นไป
สมัครบัตรเครดิตผ่อนของรับวงเงินสูงสุด
กำหนดรายได้ เริ่มต้น 15,000 บาท/เดือน
ร้อยละ ไม่เกิน 18% ต่อปี
อายุผู้สมัคร 20-80 ปี

กู้เงินถูกกฎหมาย

กู้เงินถูกกฎหมายอยู่จริงหรือไม่ ..เช็คลักษณะสัญญาที่ถูกต้องที่ควรรู้ก่อนทำสัญญากู้เงิน 2564

ทางเลือกของการกู้เงินที่ไม่ได้มาจากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ก็ถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่สามารถทำได้ และเป็นที่นิยม เพราะการเราสามารถทำสัญญากู้เงินถูกกฎหมายขึ้นมาเองได้ โดยจะเป็นข้อตกลงกู้ยืมระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้นั้นเอง ผู้กู้จะสามารถมีเงินกู้ด่วนได้จริง ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอีกด้วย 

อย่างไรก็ตามการมีสัญญากู้เงินแบบถูกกฎหมาย เป็นอีกทางเลือกที่เราเองซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถทำสัญญาขึ้นมาได้เลย ไม่ใช่การขอเงินด่วน 30 นาทีถูกกฎหมายผ่านช่องทางแอพกู้เงินถูกกฎหมาย ไม่ใช่การกู้ยืมลักษณะออนไลน์แต่อย่างใด ซึ่งเป็นรูปแบบสินเชื่ออนุมัติง่ายเงินก้อนที่เคยชินกับคนทั่วไปมากกว่าในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมายได้กับคนรู้จักกันได้เลย 

กฎหมายว่าด้วยเรื่องการกู้เงินถูกกฎหมาย

เมื่อตกลงวงเงินที่ต้องการยืมเงินถูกกฎหมายกันได้แล้วระหว่างผู้กู้และผู้ให้กู้สินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์ หรือบริการการเงินอื่นๆ ก่อนจะจัดทำสัญญาอันเป็นพันธะระหว่างกันขึ้นมาได้ จะต้องเช็คก่อนว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือไม่

 • วงเงินที่สามารถเป็นเงินกู้ถูกกฎหมายได้จะต้องมีจำนวนตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป จึงจะมีการทำสัญญาขึ้นมาได้
 • เอกสารสัญญาเงินกู้จะต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ให้กู้เป็นสำคัญ จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ดีแล้ว 
 • หากสัญญาการกู้เงินไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามลักษณะบังคับ ไม่มีลายมือชื่อลงนามของผู้กู้และผู้ให้กู้ ไม่มีหลักฐานสัญญาเกิดขึ้นหรือสูญหาย จะไม่สามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีได้ แม้ว่าจำนวนเงินหรือรายละเอียดตามตกลงจะถูกกฎหมายก็ตาม
 • อัตราดอกเบี้ยกู้เงินถูกกฎหมาย จะต้องไม่เกินจำนวน 15% ต่อปีเป็นเด็ดขาด หากดอกเบี้ยเกินกว่าที่กำหนด สัญญาเงินกู้ก็จะถึงเป็นโมฆะทันที
 • อายุความเรื่องสัญญาเงินกู้ถูกกฎหมาย รวมถึงการทําบัตรเครดิตออนไลน์จะมีอายุทั้งสิ้น 10 ปีเท่านั้นนับตั้งแต่วันที่ต้องชำระคืนตามสัญญาการกู้ยืมเงิน แต่หากกรณีที่ไม่ได้กำหนดให้คืนเงินก้อน โดยจะให้ผ่อนหรือแบ่งชำระเป็นงวด ๆ แล้วมีการผิดสัญญา อายุความในการฟ้องร้องจะมีอายุความเพียง 5 ปีเท่านั้น

ลักษณะของสัญญาการกู้เงินถูกกฎหมาย

หากมีการทำสัญญาเกิดขึ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อใช้งานได้แบบสำเร็จรูปจากพวกเว็บไซด์ พวกแอพเงินด่วนออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกู้เงินด่วนออนไลน์ หรือซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า หรือสามารถเขียน/พิมพ์สัญญากู้เงินถูกกฎหมายขึ้นมาเองก็ได้เช่นกัน โดยจะต้องมีข้อความสำคัญ ดังนี้

 • วันเดือนปีที่นัดทำสัญญากู้เงิน 
 • ชื่อนามสกุลผู้กู้(ลูกหนี้) และชื่อนามสกุลผู้ให้กู้ (เจ้าหนี้)
 • จำนวนเงินกู้
 • กำหนดการชำระคืน ระบุวันเดือนปี
 • ดอกเบี้ยต่อเดือน/ต่อปี (ถ้ามี ในกรณีที่ต้องการผ่อนชำระเป็นงวดหรือตามตกลง) 
 • ลงลายมือชื่อ/ลายเซ็นต์ผู้กู้ 
 • ลงลายมือชื่อลายเซ็นต์ผู้ให้กู้ (จะมีหรือไม่มีก็ได้)

ข่าวการเงิน